INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zanim klikniesz „Przejdź do strony”, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do strony” zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak wyłączyć ciasteczka w twojej przeglądarce.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zbieranie danych na temat twojej aktywności na naszej stronie, prosimy o zaznaczenie poniżeszego pola.

Wyrażam zgodę na zbieranie informacji na potrzeby analizy danych statystycznych przez Google Analytics.

W dowolnym momencie możesz zmienić te ustawienia w dziale polityka prywatności, do którego odnośnik znajdziesz na dole strony.

Polityka prywatności


W związku z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Webspire Mateusz Romański, 39-200 Dębica, ul. Sikorskiego 14/7, NIP 8722209736, REGON 367186032.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych danych osobowych, informujemy Cię, że przysługują Ci następujące prawa:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem biuro@webspire.pl. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być również świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Jako Administrator Danych Osobowych powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1) KEI.PL Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze (bazy danych, poczta eletroniczna i oprogramowanie)
2) BETA FU Biuro Rachunkowe Elżbieta Tomaka - w celu realizacji obsługi księgowej i płacowej.


Kontakt e-mailowy

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę kei.pl.


Kontakt telefoniczny

Nawiązując kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, w trakcie rozmowy może dojść do przekazania nam twoich danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.


Korzystanie ze Strony

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak formularz kontaktowy, będziesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez Ciebie (użytkownika).

Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przesłane na naszą skrzynkę poczytową oraz będą zapisane na serwerze pocztowym.


Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google, Facebook.

Podczas korzystania z serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.

Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnertów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.


Google analytics

W związku z wykorzystywaniem w Serwisie plików cookies oferowanych przez firmę Google Inc. informacje o korzystaniu z Serwisu mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niemniej Operator w ramach wykorzystania funkcjonalności Google Analytics skorzystał z opcji anonimizacji nr IP Użytkowników, wobec czego tylko w szczególnych przypadkach anonimizacja pełnego nr IP Użytkownika będzie następować po jego transferze do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google będzie wykorzystywał ww. informacje wyłącznie w celu oceny częstotliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością Serwisu. Przekazany przez przeglądarkę Użytkownika adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Przechowywanie danych

Zebrane przez nas dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jest prowadzona współpraca z klientem. Dane są przechowywane na dysku komputera.


Kontakt z nami

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@webspire.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.


Dostęp do treści

Wyrażam zgodę na zbieranie informacji na potrzeby analizy danych statystycznych przez Google Analytics.